Žmonių su negalia šaškių turnyras, Pakruojis

Moderator: aleksej

Žmonių su negalia šaškių turnyras, Pakruojis

Postby SANDRALaurutiene » Thu 2022 Aug 04, 7:06

ŽMONIŲ SU NEGALIA ŠAŠKIŲ IR ŠACHMATŲ TURNYRO

N U O S T A T A I

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šie nuostatai (toliau - Nuostatai) nustato Žmonių su negalia šaškių ir šachmatų turnyro (toliau - Turnyras)
tikslus, uždavinius, organizatorius, dalyvius, laimėtojų nustatymo ir apdovanojimo tvarką bei atsakomybę.
1.2. Turnyrą organizuoja asociacija ,,Aš galiu".
1.3. Asociacija ,,Aš galiu" atsakinga už Turnyro viešinimą, vykdymo vietos paruošimą, dalyvių registravimą,
teisėjų komandos komplektavimą, dalyvių apdovanojimą bei kitų tiesiogiai su Turnyro organizavimu
susijusių funkcijų vykdymą.
1.4. Informacija apie Turnyrą skelbiama asociacijos socialinio tinklapio facebook paskyroje
https://www.facebook.com/events/587267859609754 ; http://www.saske.lt ; http://www.pakruojis.lt.
1.5. Turnyro teisėjas Ričardas Balabonas.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2.1. Turnyro tikslai: Populiarinti šachmatų ir šaškių sporto šakas žmonių su negalia tarpe;
2.2. Turnyro uždaviniai: Nustatyti ir apdovanoti turnyro nugalėtojus.
III. TURNYRO VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
3.1. Turnyras vykdomas 2022 m. rugpjūčio 20 d. (šeštadienį) Pakruojo kaimo bendruomenės namuose –
(Pakruojo dvaro teritorijoje įvažiavimas iš Pagrindinio kelio pro didžiuosius vartus bus rodyklė), Žemdirbių
g. 7 A. Varžybų pradžia 10:00 val.
3.2. Išankstinė Turnyro dalyvių registracija vykdoma el. paštu info.asgaliu@gmail.com; tel.: 868086644,
nurodant dalyvio vardą, pavardę, rungtį (šachmatai /šaškės), miestą, amžių, atstovaujamą klubą, įstaigą ar
organizaciją.
3.3. Turnyro organizatoriai pasilieka sau teisę keisti Turnyro programą ir/arba daryti neesminius šių nuostatų
pakeitimus atsižvelgdami į užsiregistravusių dalyvių skaičių arba kitas, organizatorių nuomone, svarbias
priežastis.
IV. TURNYRO DALYVIAI IR PROGRAMA
4.1. Turnyre kviečiami dalyvauti ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus žmonės su negalia.
4.2. Nustatomas maksimalus šaškių varžybų dalyvių skaičius 30, šachmatų varžybų dalyvių skaičius 30.
Užsiregistravus maksimaliam dalyvių skaičiui, išankstinė registracija bus stabdoma, o Turnyro vietoje bus
galima registruotis tik neatvykus iš anksto užsiregistravusiems dalyviams.
4.3. Turnyre vyriai ir moterys rungtyniauja bendroje grupėje.
4.4. Šachmatais žaidžiama šveicariškąja sistema, ratų skaičius nustatomas pagal užsiregistravusių dalyvių
skaičių. Laiko kontrolė 12+5s.
4.5. Šaškėmis žaidžiama šveicariškąja sistema, ratų skaičius nustatomas pagal užsiregistravusių dalyvių skaičių.
Laiko kontrolė 10+3s.
V. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
5.1. Šachmatų ir šaškių varžybose 1-3 vietas iškovojusios moterys apdovanojamos medaliais, diplomais ir
atminimo prizais. Pirmos vietos nugalėtojoms įteikiamos taurės.
5.2. Šachmatų ir šaškių varžybose 1-3 vietas iškovoję vyrai apdovanojami medaliais, diplomais ir atminimo
prizais. Pirmos vietos nugalėtojams įteikiamos taurės.
5.3. Turnyro prizines vietas kiekvienoje rungtyje užėmę dalyviai kviečiami dalyvauti XIV-ųjų Lietuvos
neįgaliųjų sporto žaidynių finale.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Visi dalyviai Turnyre dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu Turnyre
susijusią riziką (taip pat ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) bei įsipareigoja dėl to nereikšti Turnyro
organizatoriams jokių pretenzijų.
6.2. Turnyro organizatoriai nėra atsakingi už Turnyre dalyvaujančių asmenų fizinę, psichinę būklę ir sveikatos
sutrikimus, įvykusius varžybų metu ar po jų.
6.3. Renginyje gali būti fotografuojama, filmuojama, todėl Turnyro dalyviai gali būti matomi renginio
nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose
socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.
6.4. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad susipažino su šiais nuostatais, su jais sutinka ir įsipareigoja jų
laikytis.
6.5. Nuostatai galioja kaip oficialus pakvietimas į turnyrą.
SANDRALaurutiene
 
Posts: 200
Joined: Wed 2022 Apr 20, 21:13

Return to Šaškių naujienos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 57 guests

cron