Lietuva - 2008

Moderatorius: aleksej

Lietuva - 2008

Standartinė Algimantas » Pir 2008 Bir 23, 22:21

Tarptautinio šimtalangių šaškių kompozicijų sudarymo konkurso „Lietuva – 2008“, organizuojamo Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos ir biuletenio „Šaškių kaleidoskopas“ redakcijos,
NUOSTATAI

1. Konkurso „Lietuva – 2008“ tikslai ir uždaviniai:
1.1. Populiarinti šaškių kompoziciją Lietuvoje.
1.2. Kelti Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų meistriškumą.
1.3. Stiprinti Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų ryšius su užsienio šalių šaškių kompozitoriais. Konkursas „Lietuva – 2008“ įeina į varžybų „Nacijų
lyga 2008 - 2009“ programą (žr. „Nacijų lyga 2008 - 2009“ reglamentą).
2. Konkurso vykdymo taisyklės:
2.1. Konkursas vykdomas pagal FMJD CPI Tarptautinių taisyklių (FMJD CPI TT – Regles Inernationales) reikalavimus, galiojančius 2007 – 12 – 31 dienai, dvejose kategorijose. Konkurse gali dalyvauti visi kompozitoriai, kurių šalys yra FMJD narės.
2.1.1. C kategorija (kategorijos pavadinimas – pagal „Nacijų lyga 2008 – 2009“ reglamentą): problemos be damų pradinėje padėtyje. Tema – laisva. Pradinėje padėtyje minimalus šaškių skaičius 9x10 arba 10x9. Pradinėje padėtyje maksimalus šaškių skaičius 12x12. Pradinėje padėtyje skirtumas tarp baltųjų ir juodųjų šaškių (juodųjų ir baltųjų šaškių) negali būti didesnis kaip 1 šaškė. Problemos turi atitikti FMJD CPI TT 1 dalyje pateiktoms arba Meistriškumo taisyklėms, arba Supertaisyklėms.
2.1.2. D kategorija (kategorijos pavadinimas – pagal „Nacijų lyga – 2009“ reglamentą): problemos be damų pradinėje padėtyje. Tema – laisva. Pradinėje padėtyje minimalus šaškių skaičius 12x13 arba 13x12; maksimalus šaškių skaičius – 20x20. Pradinėje padėtyje skirtumas tarp baltųjų ir juodųjų šaškių (juodųjų ir baltųjų šaškių) negali būti didesnis kaip 1 šaškė. Problemos turi atitikti FMJD CPI TT pateiktoms arba Meistriškumo taisyklėms, arba Supertaisyklėms.
2.1.3. Abiejose kategorijose būtina sąlyga: baltosios pradeda ir laimi.
2.2. Konkursas vykdomas neakivaizdžiai nuo 2008 – 06 – 30 iki 2009 – 09 – 01.
2.3. Dalyviai konkursui kiekvienoje kategorijoje gali pristatyti ne daugiau kaip po 2 kūrinius 1 egzemplioriuje, nurodant kompozicijos sprendimą ir konkurso kategoriją.
2.4. Kūriniai turi būti išsiųsti ne vėliau 2008 – 10 – 30 adresu: A.Kačiuška, Architektų 38 – 21, 78263 Šiauliai. El.paštu kūriniai nepriimami.
2.5 Konkurso organizatorius – A.Kačiuška (Lietuva), konkurso abiejų kategorijų teisėjai: S.Rezel (Prancūzija), P.Škludov (Baltarusija), A.Timmer (Olandija), S.Žilevičius (Lietuva).
2.6. Konkursą finansuoja biuletenio „Šaškių kaleidoskopas“ redakcija.
2.7. Konkurso C ir D kategorijose neleidžiama:
2.7.1. Kolektyvinės kompozicijos.
2.7.2. Kompozicijos, dalyvavusios ar dalyvaujančios kitose varžybose.
2.7.3. Publikuotos (taip pat ir Internete) kompozicijos.
2.7.4. Ištaisyti kūriniai, dalyvavę kitose varžybose.
3. Nugalėtojų nustatymas:
3.1. Vietos kiekvienoje kategorijoje nustatomos atskirai.
3.2. Kiekviena kompozicija įvertinama ir gauna vietą.
4. Apdovanojimas:
4.1. Konkurso prizinis fondas – 200 EUR.
4.2. Autoriai kompozicijų, kiekvienoje kategorijoje užėmusių 1 – 3 vietas,
apdovanojami diplomais ir piniginiais prizais: už I vietą – 50 EUR, II – 30 EUR, III – 20 EUR.
4.3. Balai tarptautiniams vardams gauti gali būti suteikti CPI FMJD nuožiūra.
5. Pranešimai:
5.1. Pranešimai apie konkursą bus paskelbti svetainėse «TAVLEI“
(http://plus.gambler.ru/tavlei/), „Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga“ (http://www.lskms.puslapiai.lt/).
5.1. Preliminarūs ir galutiniai konkurso rezultatai bus paskelbti svetainėse „TAVLEI“ (http://plus.gambler.ru/tavlei/), „Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga“ (http://www.lskms.puslapiai.lt/).

Algimantas Kačiuška,
2008 - 06 - 21
Algimantas
 
Pranešimai: 1207
Užsiregistravo: Ket 2007 Lap 22, 23:26

Standartinė Algimantas » Pir 2008 Bir 23, 22:22

ПОЛОЖЕНИЕ
о международном конкурсе по шашечной композиции
(стоклеточные шашки) «LIETUVA – 2008“, организуемом
Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos (Союзом
любителей шашечной композиции Литвы) и редакцией
журнала
„Šaškių kaleidoskopas“

1. Цели и задачи конкурса “Lietuva – 2008”:
1.1. Популяризация шашечной композиции в Литве.
1.2. Повышение мастерства шашечных композиторов Литвы.
1.3. Укрепление связей шашечных композиторов Литвы с шашечными
композиторами зарубежных стран. Конкурс «Lietuva – 2008» входит в
программу соревнований «Лига Наций 2008 - 2009» (смотрите регламент
«Лига Наций 2008 - 2009»).
2. Правила проведения конкурс
2.1. Конкурс проводятся по двум категориям согласно требованиям Международных правил CPI FMJD (МП – Regles Internationales FMJD CPI), действующим на 31 – 12 – 2007. Конкурс открыт любому композитору, чья страна - член FMJD.
2.1.1. Категория C (название категорий – по регламенту «Лига Наций») : проблемы без дамок в начальной расстановке. Тема – свободная. В начальной расстановке минимальное количество шашек 9x10 или 10x9. В начальной расстановке максимальное количество шашек 12x12. В начальной расстановке разница между числом белых и черных (черных и белых) шашек не может быть больше 1 шашки. Проблемы должны соответсвовать или Мастерским правилам, или Суперправилам, которые даны в 1 части МП CPI FMJD.
2.1.2. Категория D (название категорий – по регламенту «Лига Наций») : проблемы без дамок в начальной расстановке. Тема – свободная. В начальной расстановке минимальное количество шашек 12х13 или 13х12. В начальной расстановке максимальное количество шашек – 20х20. В начальной расстановке разница между числом белых и черных (черных и белых) шашек не может быть больше 1 шашки. Проблемы должны соответствовать или Мастерским правилам, или Суперправилам, которые даны в 1 части МП CPI FMJD.
2.1.3. В обоих категориях обязательное условие: белые начинают и выигрывают.
2.2. Конкурс проводится заочно с 30 – 06 – 2008 по 01 – 09 - 2009.
2.3. В каждой категории участники могут представить на конкурс не больше, чем по 2 произведения в 1 экз., с указанием решения и категории конкурса.
2.4. Произведения должны быть отправлены не позднее 30 - 10 – 2008 по адресу: A.Kačiuška, Architektų 38 – 21, 78263 Šiauliai, Lietuva – Lithuania. Не принимаются произведения, присланные по электронной почте.
2.5. Организатор конкурса – A.Kačiuška, судьи обоих категорий конкурса: S.Rezel (Франция), П.Шклудов (Беларусь), A.Timmer (Голландия), S.Žilevičius (Литва).
2.6. Конкурс финансирует редакция журнала „Šaškių kaleidoskopas“.
2.7. В категориях C и D не допускаются к участию:
2.7.1. Коллективные произведения.
2.7.2. Композиции, участвовавшие или участвующие в других соревнованиях.
2.7.3. Опубликованные (в том числе и в Интернете) композиции.
2.7.4. Композиции, являющиеся исправлением произведений, участвовавших в других соревнованиях.
3. Определение победителей:
3.1. В каждой из категорий места участников определяются отдельно.
3.2. Каждая композиция оценивается и получает место.
4. Награждение:
4.1. Призовой фонд конкурса – 200 EUR.
4.2. Авторы композиций, в каждой из категорий занявшие 1 – 3 места, награждаются дипломами и денежными призами: за I место – 50 EUR, за II место – 30 EUR, за III место - 20 EUR.
4.3. Международные баллы могут быть присвоены по действующим в настоящее время правилам внутри CPI FMJD, если она будет считать это нужным.
5. Обьявления:
5.1. Обьявление о конкурсе будет помещено на вебсайтах «ТАВЛЕИ» (http://plus.gambler.ru/tavlei/), «Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga» (http://www.lskms.puslapiai.lt/).
5.2. Предварительные и окончательные итоги конкурса будут объявлены на вебсайтах «ТАВЛЕИ» (http://plus.gambler.ru/tavlei/), «Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga» (http://www.lskms.puslapiai.lt/).

Algimantas Kačiuška,
21 - 06 - 2008


STATUTS
du concours international de composition du jeu de dames sur 100 cases « Lituanie-2008 » (lit. « Lietuva – 2008 ») organisé par
l’Association des Amateurs de Compositions du Jeu de Dames de LITUANIE et
la rédaction du bulletin « Saskiu kaleidoskopas » (fr. « Kaléidoscope du jeu de dames »)

1. Buts et objectifs du concours « Lituanie-2008 » (lit. « Lietuva – 2008 »):
1.1. Populariser la composition du jeu de dames en Lituanie.
1.2. Perfectionner la maîtrise des amateurs de composition du jeu de dames.
1.3. Développer les relations des amateurs de composition du jeu de dames de Lituanie avec les compositeurs des pays étrangers. Le concours «Lietuva – 2008» entre dans le programme de la compétition appelée « Ligue des Nations 2008 - 2009» (voir le règlement «Ligue des Nations 2008 - 2009»).
2. Règles du concours:
2.1. Le concours répondra aux conditions des Règles Internationales (RI) de la CPI FMJD en vigueur avant le 31 décembre 2007 et comprendra deux catégories. Ce concours sera ouvert à tout compositeur dont le pays est membre de la FMJD.
2.1.1. Catégorie C (nomination selon le règlement de la «Ligue des Nations ») : problèmes sans dames dans la position initiale. Thème libre. Nombre de pions dans la position initiale : de 9x10 ou 10x9 à 12x12. La position initiale ne devra pas comporter plus d’un pion d’écart entre chaque couleur. Les problèmes doivent correspondre aux Règles de Maîtres ou aux Règles Supérieures rédigées dans la première partie des Règles Internationales de la CPI FMJD.
2.1.2. Catégorie D (nomination selon le règlement de la «Ligue des Nations »): problèmes sans dames dans la position initiale. Thème libre. Nombre de pions dans la position initiale : 12x13 ou 13x12 à 20x20. La position initiale ne devra pas comporter plus d’un pion d’écart entre chaque couleur. Les problèmes doivent correspondre aux Règles de Maîtres ou aux Règles Supérieures rédigées dans la première partie des Règles Internationales de la CPI FMJD.
2.1.3. La condition à respecter pour les deux catégories est : les blancs jouent et gagnent.
2.2. Le concours se déroule par correspondance postale, du 30/06/2008 au 01/09/2009.
2.3. Pour chaque catégorie les participants du concours sont invités à envoyer un exemplaire avec un maximum de 2 compositions, en donnant la solution complète du problème ainsi que sa catégorie.
2.4. Les compositions sont à envoyer avant le 30/10/2008 à l’adresse suivante: A.Kaciuska, Architektu 38-21, 78263 Siauliai, LIETUVA - LITUANIE. Les compositions par courrier électronique ne seront pas acceptées.
2.5. L'organisateur du concours – A.Kaciuska, les juges des deux catégories du concours : S.Rezel (France), P.Shkludov (Biélorussie), A.Timmer (Pays-Bas), S.Zilevicius (Lituanie).
2.6. Le concours est financé par la rédaction du bulletin « Saskiu kaleidoskopas ».
2.7. Pour les catégories C et D, les compositions suivantes sont interdites :
2.7.1. Les compositions collectives.
2.7.2. Les compositions déjà présentées ou actuellement présentées dans d’autres concours.
2.7.3. Les compositions déjà publiées (y compris les compositions publiées sur Internet).
2.7.4. Les compositions présentées lors d’autres concours, même si elles étaient corrigées.
3. Etablissement et annonce des gagnants:
3.1. Les prix sont établis séparément pour chaque catégorie.
3.2. Chaque composition est évaluée et prend sa place dans l’évaluation générale.
3.3. L’évaluation finale d’une composition sera effectuée en calculant la moyenne de deux nombres : la note centrale et la moyenne des deux notes extrêmes.
4. Remise des prix:
4.1. La somme de 200 euros est prévue pour les prix du concours.
4.2. Pour chaque catégorie, les auteurs des trois meilleures compositions recevront des diplômes et des prix : 50 euros pour la 1ère position dans l’échelle d’évaluation, 30 euros pour la 2e et 20 euros pour la 3e position.
4.3. Des points internationaux pourront être attribués suivant les modalités actuellement en vigueur au sein de la CPI FMJD si celle ci l’estime nécessaire.
5. Information:
5.1. Toute l’information concernant ce concours sera publiée sur les sites de « TAVLEI » (http://plus.gambler.ru/tavlei/) et de « l’Association des Amateurs de Compositions du Jeu de Dames de LITUANIE » (http://www.lskms.puslapiai.lt/).
5.2. Les résultats du concours (préliminaires et définitifs) seront publiés sur les sites de « TAVLEI » (http://plus.gambler.ru/tavlei/) et de « l’Association des Amateurs de Compositions du Jeu de Dames de LITUANIE » ( http://www.lskms.puslapiai.lt/).

Algimantas Kaciuska,
21 - 06 - 2008
Algimantas
 
Pranešimai: 1207
Užsiregistravo: Ket 2007 Lap 22, 23:26

Standartinė Algimantas » Sek 2008 Gru 28, 21:01

"Lietuva - 2008" (II kompleksinių varžybų "Nacijų lyga" etapas) pozicijos, jų autoriniai sprendimai, dalyvių sąrašas šiandien paskelbti tinklalapiuose:

LŠKMS:
http://www.lskms.puslapiai.lt/Tarptauti ... u_lyga.htm

E.Dusseldorp:
http://www.ericsdamsite.com/problematieknieuws.htm

ТАВЛЕИ:
http://plus.gambler.ru/tavlei/theory/komp_k29.htm

Algimantas Kačiuška
Algimantas
 
Pranešimai: 1207
Užsiregistravo: Ket 2007 Lap 22, 23:26

Standartinė Algimantas » Sek 2009 Lie 12, 15:42

"Lietuva - 2008" preliminarūs rezultatai, pastabos dėl konkurso kūrinių paskelbti E.Dusseldorp tinklalapyje:
http://www.ericsdamsite.com/problematieknieuws.htm
Jie išsiųsti ir LŠKMS bei TAVLEI tinklalapiams, tuoj turi pasirodyti ir ten.
Algimantas Kačiuška
Algimantas
 
Pranešimai: 1207
Užsiregistravo: Ket 2007 Lap 22, 23:26

Re: Lietuva - 2008

Standartinė Algimantas » Ket 2009 Rgs 17, 22:44

"Lietuva - 2008" galutiniai rezultatai, papildomos pastabos, protestai jau išspausdinti LŠKMS tinklalapyje:

http://www.lskms.puslapiai.lt/2008_Naci ... ltatai.htm

http://www.lskms.puslapiai.lt/2008_Naci ... ltatai.htm

http://www.lskms.puslapiai.lt/2008_Naci ... testai.htm

http://www.lskms.puslapiai.lt/2008_Naci ... testas.htm

SVEIKINAME vilnietį, tarptautinį šaškių kompozicijos didmeistrį Benjaminą MORKŲ su puikiais rezultatais!
Algimantas Kačiuška
Algimantas
 
Pranešimai: 1207
Užsiregistravo: Ket 2007 Lap 22, 23:26


Grįžti į Tarptautiniai turnyrai

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 10 svečių

cron